machine-ar

Case, Itiden

AR-app inom medicinteknik

Augmented reality (AR) är en smart teknik som passar bra att använda för att visualisera virtuella objekt i ett fysiskt rum. Kan bland annat användas för att visa en 3D-version av en produkt som ännu inte är tillverkad på en mässa eller för att förklara hur någonting fungerar. Åt en av våra kunder utvecklade vi en AR-app där du får en fullstor version av en maskin som du kan placera ut på valfritt golv. Du kan sedan gå mycket nära för att se maskinens detaljer och dessutom interagera med den genom att byta ut tillbehör till maskinen.

iOS
Augmented Reality
Life science