Integrera era system och applikationer för sömlös kommunikaton.

Systemutveckling

Systemintegration handlar om att koppla ihop olika system och applikationer så att de kan arbeta tillsammans och dela information smidigt. Genom att integrera systemen kan man förbättra effektiviteten, minska dubbelarbete och skapa en bättre användarupplevelse. Det gör det också enklare att hantera data och processer över flera plattformar.

Lösningar

Det finns en mängd saker att fundera på när man skall utveckla system. Vilken teknik-stack man skall välja, hur och vart skall det hostas, hur ser vi på säkerhet och prestanda m.m.

Det handlar om att hitta rätt lösning till problemet. Kanske skall systemet kommunicera med era IoT (Internet of Things) enheter eller utnyttja AI för att effektivisera processer.

Vi är vana vid att anpassa oss till olika lösningar, om det så är att det skall hostas i molnet (Azure, AWS eller Google Cloud) eller hos en hostingleverantör. Vi hjälper oavsett och vägleder gärna med förslag.

Säkerhet

Säkerhet inom systemutveckling är avgörande för att skydda både användare och data från potentiella hot. Genom att integrera säkerhetsåtgärder tidigt i utvecklingsprocessen kan man minimera risken för dataintrång, som kan leda till ekonomiska förluster, skadat rykte och juridiska konsekvenser. Säker kodning, regelbundna säkerhetsgranskningar och uppdateringar är nödvändiga för att hantera nya och framväxande hot.

Dessutom är utbildning och medvetenhet bland utvecklare om bästa säkerhetspraxis viktiga för att skapa robusta system som skyddar mot sårbarheter. I en tid där cyberattacker blir alltmer sofistikerade är säkerhet inte bara ett tekniskt krav, utan en grundläggande förutsättning för pålitliga och hållbara digitala lösningar.

Teknik-stack

Val av teknik-stack kan bero på många anledningar. Kanske har vår kund redan en utvecklingsavdelning som föredrar något eller också så är man begränsad pga hostingmiljö.

Vi väljer vanligtvis att utveckla system i .NET eller PHP/Laravel. Båda har sina fördelar i olika sammanhang. Behövs det en frontend så föredrar vi att utveckla den med React.

Underhåll och drift

En svårighet med ett system kan vara att upptäcka problem. En webbsida eller mobilapp märker man oftast snabbt när användare börjar klaga. Ett underliggande system kan dock ligga och fungera felaktigt en längre tid utan att någon förstår vad som är fel.

Det är därför extra viktigt att se till att logga fel, testa och att kontinuerligt underhålla och uppdatera systemen. Så att de rullar på utan problem under längre tid.

Spännande, berätta mer!

Är ni redo att påbörja utvecklingen av ett nytt system, eller behöver ert företag förbättra ett redan existerande system?

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla behov, vare sig det handlar om att bygga ett nytt system från grunden eller att optimera och uppgradera ett befintligt system.

Kontakta oss, så ser vi hur vi kan stödja er i era utvecklingsbehov!