Case

Malmö Democracity

www.malmödemocracity.se/
Webbapplikation
Case | Malmö Democracity

Tillsammans med BBDO Nordic och Malmö Stad har vi på Itiden tagit fram en webbapplikation, med syfte att öka valdeltagandet inför EU valet 2024. Syftet med applikationen är inte enbart att öka medvetenheten om EU valet, utan förståelsen för hur ett val går till.

Resultatet blev en sida där besökare och partners till Malmö Stad kunde skapa egna omröstningar, och låta allmänheten att göra sin röst hörd i dessa.

Vad vi gjort

Vi skapade upp en webbapplikation för besökare och invånare där man med hjälp av en SMS-integration, på ett säkert sätt kunde skapa upp en användare på sidan. När användaren sedan loggat in, finns möjligheten att skapa upp en omröstning. För att kunna lägga sin röst behöver man inte vara inloggade eller ha ett konto registrerat.

Till detta byggdes en funktion där man med hjälp av en utskriftsmall kan dela länken direkt till omröstningen via en QR-kod. För att förhindra olämpligt innehåll byggdes även en rapportfunktion, vilken alla användare kan använda för att skicka en rapport om olämpligt innehåll till moderatorer på Malmö Stad. För att enkelt kunan moderera innehållet installerades Nova, vilekt är ett administrationsgränssnitt för databas, i vilken moderatorerna själva kan radera innehåll som anses vara olämpligt eller bryter mot reglerna.

Process

BBDO Nordics tog tidigt fram wireframes vilka underlättade utvecklingsarbetet, då funktionerna tydligt fanns specade i dessa wireframes, tillsammans med ett flödesschema. Sedan levererades en färdig design och denna kunde då appliceras. Vi på Itiden gjorde även ett förarbete för att välja en lämplig och kostnadseffektiv tjänst för att kunna använda sig av SMS-verifiering. Detta för att inte riskera att man drabbades av oväntat höga kostnader för funktionen.

Veckoavstämningar och kontinueliga tester gjorde att den tighta tidsramen för leveranskunde nås, och kampanjen gick ut på utsatt tid.

Fler case

Case | QuickTell

QuickTell

App
Android
iOS
React Native
Flerspråkig
Case | Tillse

Tillse

App
Webbapplikation
React Native
Laravel
Case | MyPFF

MyPFF

App
Android
iOS
React Native
Case | Home Log

Home Log

App
Android
iOS
React Native
Laravel