Case

Synonymer

www.synonymer.se
Webb
Laravel
Qwik
Case | Synonymer

Synonymer.se är en av Sveriges mest besökta sajter och används dagligen av tusentals människor. Genom att engagera sina användare har innehållet på Synonymer.se fortsatt att växa, och sajten är idag en självklar del av många människors vardag. Vi på Itiden har ansvarat för utvecklingen av Synonymer.se och har, sedan samarbetet startade, gjort ett stort arbete med att tekniskt modernisera sajten och bygga ut den med nya funktioner.

Vad vi gjort

Vi fick uppdraget att bygga om sajten helt och hållet från grunden, med bibehållen design. Detta eftersom man led av en stor teknisk skuld, vilket gjorde det både riskabelt och svårt att utveckla vidare på kodbasen. Resultatet blev att vi på Itiden byggde en tekniskt modern sajt, som gör det enkelt att utveckla, som är snabb att ladda in, och som är stabil för besökaren, oavsett tid på dygnet och belastning på servern. Till detta gjordes även en stor insats för att förenkla admin-delen av sajten, vilket har lett till att den är enklare att administrera för deras redaktörer och administratörer. Bland de nya funktionerna sedan vi tog över utvecklingen kan man se förslagsfunktionen, som låter användare skapa egna bidrag, vilka andra användare sedan kan rösta på för att dessa ska publiceras.

Process

Den tekniska renoveringen började med en stor kartläggning av sajtens alla mallar, funktioner och innehållstyper. Detta följdes av ett flödesschema över hela databasen, allt för att optimera den nya uppsättningen och säkerställa att inget missades. Eftersom det rörde sig om en så pass komplex och stor sajt, arbetade vi i egna sprintar där kunden kontinuerligt kunde testa funktionerna som byggdes upp. Detta, tillsammans med täta avstämningar, resulterade i en smärtfri och smidig övergång från det gamla till det nya.

Fler case

Case | QuickTell

QuickTell

App
Android
iOS
React Native
Flerspråkig
Case | Tillse

Tillse

App
Webbapplikation
React Native
Laravel
Case | MyPFF

MyPFF

App
Android
iOS
React Native
Case | Home Log

Home Log

App
Android
iOS
React Native
Laravel