Case

PFAS Guide

pfas.chemsec.org
CMS
Webb
Statamic
Case | PFAS Guide

Av Chemsec fick vi i uppdrag att skapa en lättanvänd men funktionell databas där produktgrupper och segment som kan innehålla det skadliga ämnet PFAS listas. Where is my Pony tog fram designen till vad som kom att bli en one-pager där all funktionalitet och information samsas.

Partners: Where is my Pony

Vad vi har gjort

För att få till en lösning som både gör det enkelt för en redaktör att uppdatera och underhålla innehållet, samt säkra hög prestanda, valde vi Statamic som CMS. Till detta byggdes ett plugin som låter redaktörerna ladda upp en excelfil med allt innehåll, där cellerna i filen mappats till olika fält i CMS:et. På så vis går det snabbt och enkelt att uppdatera flera hundra poster samtidigt. Dessutom byggde vi en blocktyp som låter redaktörerna skriva in mer statisk information som kan öppnas och stängas för att inte göra mängden innehåll överväldigande för besökaren. För att användarna enkelt ska kunna hitta produktsegment byggdes även en sök- och filtreringsfunktion som hjälper dem att hitta rätt.

Process

Vi på Itiden fick designen levererad till oss från Where is my Pony, vilken vi bröt upp i komponenter och kartlade vilka blocktyper och funktioner som behövdes. Kontinuerliga avstämningar med kund och designers gjorde att mindre justeringar kunde göras under resans gång tills dess att slutresultatet var något vi alla var stolta över.

Fler case

Case | QuickTell

QuickTell

App
Android
iOS
React Native
Flerspråkig
Case | Tillse

Tillse

App
Webbapplikation
React Native
Laravel
Case | MyPFF

MyPFF

App
Android
iOS
React Native
Case | Home Log

Home Log

App
Android
iOS
React Native
Laravel