Case

QuickTell

chillservices.com/
App
Android
iOS
React Native
Flerspråkig
Case | QuickTell

För vår kund ChillServices har vi byggt appen QuickTell – ett arbetsverktyg för personal inom dagligvaruhandeln. Med QuickTell dokumenteras och rapporteras alla olika typer av problem som kan uppstå med värme-, ventilation- och kylsystem såväl som fysisk påverkan i butiker. Användaren skapar en rapport, knyter den till en specifik butik och med hjälp av det inbyggda stödet för foto och video samt ett ritverktyg kan man detaljerat redogöra för vad som bör åtgärdas. QuickTell byggdes med React Native och finns tillgängligt för både iOS och Android.

Partners: ChillServices

Fler case

Case | Tillse

Tillse

App
Webbapplikation
React Native
Laravel
Case | MyPFF

MyPFF

App
Android
iOS
React Native
Case | Home Log

Home Log

App
Android
iOS
React Native
Laravel