Case

Nilsson Energy

nilssonenergy.com
CMS
Webb
Statamic
Case | Nilsson Energy

Nilsson Energy har sedan sitt grundande år 2017 ägnat sig åt att skapa helhetslösningar för förnybar energi, med vätgas som den primära energibäraren. De vände sig till oss i syfte att uppdatera sin webbprofil. Tillsammans med det härliga gänget på Where is my Pony arbetade de på att modernisera sin image och skapa en ny webbplats som speglade deras nytänkande, byggd med den senaste tekniken och en modern kodstruktur. Resultatet blev en webbplats som använder Statamic som sitt Content Management System (CMS) och är byggd med Next.js/React i frontend.

Partners: Where is my Pony

Statamic

Statamic som CMS valdes av Nilsson Energy för dess användarvänliga och överskådliga gränssnitt som passar deras innehållsredaktörer. CMS:et erbjuder alla nödvändiga funktioner och en modern, väletablerad kodstruktur som deras egna utvecklare kan arbeta i. En fördel med Statamic är dess förmåga att utökas utan behov av extra plugins. För att tillgodose Nilsson Energys specifika behov skapade vi en uppsättning blocktyper som ger deras redaktörer full flexibilitet att hantera och publicera innehåll.

Process

Processen inleddes med att Where is my Pony utarbetade en design i Figma, vilken de delade med oss. I gemensamma möten gick vi noggrant igenom designen och dess komponenter och blocktyper. För att konkretisera vår roll på Itiden satte våra utvecklare och projektledare sig ner för att reflektera över projektet. Det resulterade i en noggrann kartläggning av de komponenter som skulle behövas, hur de kunde anpassas och återanvändas på olika delar av webbplatsen.

Samarbetet mellan utvecklare, designers och kund fortsatte projektet igenom för att se till att leveransen blir så blev så bra som möljigt.

Hemsidan

Tätt samarbete, både internt och med vår partner, garanterade att slutresultatet blev en framgångsrik webbplats med en stabil grund och en uppfriskande profil.

Attraktiv design, en användarvänlig plattform, stöd för flera språk för att säkerställa en global närvaro och tillgänglighet. Dessutom anpassningsbar med CMS som rent av är kul att arbeta med gör att webbplatsen kan utökas och hållas uppdaterad under en lång tid framöver.

Fler case

Case | QuickTell

QuickTell

App
Android
iOS
React Native
Flerspråkig
Case | Tillse

Tillse

App
Webbapplikation
React Native
Laravel
Case | MyPFF

MyPFF

App
Android
iOS
React Native
Case | Home Log

Home Log

App
Android
iOS
React Native
Laravel