QuickTell

För vår kund ChillServices har vi byggt appen QuickTell – ett arbetsverktyg för personal inom dagligvaruhandeln. Med QuickTell dokumenteras och rapporteras alla olika typer av problem som kan uppstå med värme-, ventilation- och kylsystem såväl som fysisk påverkan i butiker. Användaren skapar en rapport, knyter den till en specifik butik och med hjälp av det inbyggda stödet för foto och video samt ett ritverktyg kan man detaljerat redogöra för vad som bör åtgärdas. QuickTell byggdes med React Native och finns tillgängligt för både iOS och Android.

Länk: https://www.chillservices.com/

Partners: ChillServices

App
Android
iOS
React Native
Automatisering
Flerspråkig
Integration