BuildingAgent

Tillsammans med ChillServices (medlem av EFL sedan 2020, https://ef-l.eu/) har vi tagit fram BuildingAgent – en app för att på sikt bidra till en miljövänligare värld. Appen används för att kunna beräkna och kontrollera byggnaders energianvändning. Byggnadsförvaltare och -underhållare registrerar en mängd data (material, hölje, tak, vvs etc) som sedan läses av för att bättre förstå vad som påverkar energianvändning och vilka åtgärder man bör ta för att minska på eventuellt svinn. BuildingAgent är byggd i React Native och är optimerad för både iOS och Android. Den har en mängd skräddarsydda lösningar för att vara så enkel som möjligt att jobba med.

Länk: http://www.chillservices.com/building-agent/

Partners: ChillServices

App
Android
iOS
React Native
Fastigheter