SIN List för ChemSec

Tillsammans med Where is my pony har vi utvecklat hemsidan SIN List för ChemSec i Wordpress. SIN står för Substitute It Now och listan är en indexering av farliga kemikalier som används i en mängd olika artiklar, produkter och tillverkningsprocesser runt om i världen.

ChemSec är en oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkrarealternativ.

Länk: https://sinlist.chemsec.org/

Partners: Where is my Pony

Webb
PHP
Wordpress
Frontend
Kemikalieindustrin