Home Log

Home Log är en app för iOS och Android där användaren kan logga allt som händer i dess hem. Ladda upp bilder, dokument och information kring dina renoveringar. Spara färgkoder och bilder på färgburkar när du målat om. Spara kvitto på dina inköp, kontaktuppgifter till hantverkare och mycket mer!

Home Log är en app och tjänst helt utvecklad av oss på itiden som en del av det vi kallar Itiden Labs.

Länk: https://homelog.co

App
Android
iOS
React Native
Laravel