Digitala manualer för bilar

Digital manualappsplatform för iOS och Android. Vi har tillsammans med Semcon tagit fram en platform för digitalisering av bilmanualer som enkelt kan anpassas både till innehåll och utseende efter märke, modell och behov.

Länk: https://itunes.apple.com/gb/app/levc-operators-information/id1272149402?mt=8

Partners: Semcon

App
iOS
Android
Plattform